• Deutsch - German
  • Englisch - English
  • Tschechisch - Česká republika

 

Skanzen Massing

Usedlost Marxensölde

Obyvatelem tohoto domu nebyl věhlasný sedlák, ale byl to dobrý hospodář.

Marxensölde je tzv. rozdělený obytný dům, v němž se mezi obydlím pro lidi a stájí nachází vjezd do seníku.
K Marxensölde patří také zahrada na jihu usedlosti, pumpa, jáma se záchodem, ovocný sad a zděná pekařská pec.

Marxensölde

Před domem je hnůj postavený nad jámou pro močůvku pokrytou okrouhlým dřevem. Prostorná stáj má oddělený průchod pro krmení a mrvu. Močůvka vede zakrytým kanálem přímo do jámy. Celé přízemí je postaveno z neomítnutých cihel. Ve světnici jsou bílé římsy a zdobení kolem oken a dveří. Horní podlaží je v obytné části roubené, chlév a stáj jsou postaveny jako sbíjená trámová konstrukce.

Prostory jsou představeny jako rekonstrukce doby kolem roku 1885. Ložnice v horním podlaží zcela zřetelně ukazuje, že vlastník nemovitosti byl dobrým hospodářem a měl smysl pro krásu. Na Marxensölde zajišťovalo živobytí nejen zemědělství, ale i řemeslo. V muzeu je to provaznictví.

Do Marxensölde patří i zděná pekařská pec, která sem byla převezena jako celek z Mallingu, obec Gangkofen, v roce 1986. V roce 2010 byla celá usedlost včetně provaznictví dokončena.Statek s jednou střechou pochází ze Seemanshausen, obec Gangkofen. Byl postaven v roce 1812 (nápis nad balkonovými dveřmi), přestavěn 1885 (nápis na balkonových prknech), demontován 1983, znovu postaven 1985-86.


Upozornění k použití cookies na našich internetových stránkách

Naše webová stránka používá cookies, aby byl uživatelský zážitek pokud možná co nejpříjemnější. Jejich pomocí nezískáváme žádné osobní údaje, ani vaše údaje nepředáváme třetím osobám.