• Deutsch - German
  • Englisch - English
  • Tschechisch - Česká republika

 

Skanzen Massing

Lehnerhof

Tři výrobní linky: mléčné výrobky, vepřové a chmel

Lehnerhof

Lehnerhof je svou povahou i původem úplně jiný než domy, které byly ve skanzenu postaveny před ním.
Jednotlivé části (bydlení, stáje a seník) jsou složeny do rohu. Strojovna je u vchodu do seníku.

Samostatně nestojí ani chmelová sušárna, která se opírá o štítovou stěnu stodoly. A právě sušárna a strmá střecha obytného domu se stájí určují vzhled tohoto stavení.
O hospodářství, které naposledy měřilo 17 hektarů, se starala rodina a několik poddaných. Ke statku patří také chmelnice s drátěnou konstrukcí, okrasná zahrada před obytným stavením a zemědělská zahrada za hospodářskými budovami.

Lehnerhof

Při převozu se dbalo především na původní zdobení zdí. Najdeme tu pestrou škálu válečkových a několikabarevných dekorů. Zobrazen je stav kolem roku 1955-1962, kdy byl Lehnerhof ještě plně funkční. O způsobu života na tomto statku vyprávějí také výstavy, které se zabývají příběhem rodiny a jejího statku, tradičním zdobením zdí i pěstováním chmele.

Mezi lety 1847-48 a lety 1913-1971 patřila ke dvoru také další budova s výměnkem, v muzeu jsou takovéto ztracené stavby nahrazeny nenápadnými domy.Chmelařský dům z obce Train v oblasti Hallertau se skládá z obytného stavení se stájí, seníku, strojovny, sušárny a kůlny; obytné stavení se stájí postaveno 1858 (přestavby 1883 dobytčí, 1891 koňská stáj). Seník 1846. Strojovna připojena v roce 1852, do roku 1901 několikrát přestavována. 1909 zřízena chmelnice


Upozornění k použití cookies na našich internetových stránkách

Naše webová stránka používá cookies, aby byl uživatelský zážitek pokud možná co nejpříjemnější. Jejich pomocí nezískáváme žádné osobní údaje, ani vaše údaje nepředáváme třetím osobám.