• Deutsch - German
  • Englisch - English
  • Tschechisch - Česká republika

 

Skanzen Massing

Heilmeierhof

Heilmeierhof byl po čtyřicet let jen ospalým zákoutím na konci rozlehlého skanzenu. 

V roce 2012 sem ale byla umístěna muzejní pedagogika, a dnes toto místo pulzuje životem. Kluci a dívky spěchají do místní školní jizby, v prádelně stoupá pára z pozinkovaných van, na šňůrách visí čerstvě vyprané prádlo a z obchůdku je slyšet cinkající zvonek na dveřích.

Heilmeierhof

Komplex Heilmeierhof je postaven ve tvaru otevřeného čtyřstranného dvora. Obytný dům se stájí, seník, sýpka, výměnek a prádelna s pekárnou stojí po dvou stranách úzké silnice. Rekonstrukce je provedena jako hostinec s vlastním hospodářstvím. Obytný dům se statkem má ve štítovém poli rok 1795. V roce 1972 byl dům demontován a v tehdy nedávno založeném muzeu znovu postaven v idealizované formě. Od roku 1996 je fasáda věrně podle historických pramenů rekonstruována jako hostinec.

Statek je využíván k nejrůznějším akcím. Ve světnici se konají čtení a hraje tu muzika, ve stáji je prostor pro různá setkání, v roce 2017 byla k obytnému domu připojena školní třída. Je tu také výstava o kamnářství a venkovské výrobě cihel s cennými exempláři.Obytný dům se stájí je z Pilberskofen u Mammingu; datován rokem 1795. Seník z Blindenhaselbach u Neumarkt-Sankt Veit; sbíjená kostra s tesařským zdobením, jeden vjezd, označeno rokem 1770. Sýpka je Trauterfingu u Vilsbiburgu; sbíjená roubená konstrukce s odkrytým spojováním, dole původně prostor pro vozy. Výměnek je z Winhöringu; datace nad dveřmi 1728; v roce 2014 zde byl zřízen „Starý krámek“. Prádelna a pekárna; rekonstrukce 2011 podle plánu ze Salksdorfu u Geisenhausenu.


Upozornění k použití cookies na našich internetových stránkách

Naše webová stránka používá cookies, aby byl uživatelský zážitek pokud možná co nejpříjemnější. Jejich pomocí nezískáváme žádné osobní údaje, ani vaše údaje nepředáváme třetím osobám.