• Deutsch - German
  • Englisch - English
  • Tschechisch - Česká republika

 

Skanzen Finsterau

Schanzer-Häusl

Šumavský dům tam i tady

Das Schanzerhäusl

Také pro tento dům s názvem Schanzer-Häusl se skanzen Finsterau stal bezpečným domovem.
Dům šumavského typu se dříve vyskytoval na různých místech uvnitř Bavorského lesa a ve vyšších polohách Šumavy. Přestože se do drsného podnebí hodí lépe než všechny ostatní typy, v Bavorském lese v podstatě přestal existovat, až na několik památkově chráněných výjimek. Ostatní domy podlehly hnilobě, přestavbě či demolici.

Charakteristická je přesahující valbová střecha pokrytá šindeli.
Pod střechou se nachází obydlí, dobytčí stáj a seník. Balkon u štítu je chráněný před větrem, připojeno je vysoké loubí.

Ve skanzenu Finsterau dostal dům jméno Schanzer-Häusl, podle svých původních majitelů. Nachází se tu stará černá kuchyně s cihlovou pecí a otevřeným sporákem. V jizbě jsou kachlová kamna s plotnou a sezením.

Půdorys s dominantní světnicí a roubená střecha jsou pro lidovou architekturu Bavorského lesa skutečně charakteristické, podobně jako je tomu u domů alpského typu
v bavorské oblasti Alp, která se táhne od Jižního Tyrolska přes Západní Rakousko až k Horním Bavorám. Výše uvedený typ domu patří i do oblasti Šumavy, kde v podobných staveních bydleli čeští i němečtí rolníci. Má-li dům plochou střechu pokrytou alpskými šindeli, říká se mu v Bavorském lese „Waldlerhaus“. U strmé střechy s valbičkami, pokrytou slámou či bitými šindeli se jedná o tzv. šumavský dům (Böhmerwaldhaus).

 

Postaveno mezi lety 1826 a 1840. V Riedelsbachu u Neureichenau obydleno do roku 1963. Dokumentace a demontace 2000, znovupostavení a rekonstrukce valbičkové střechy 2006-2007

 

EULeaderRekonstrukci domu Schanzerl-Häusl podpořila Evropská unie v rámci partnerství LEADER+ a dále Stát Bavorsko z prostředků Bavorského kulturního fondu.