• Deutsch - German
  • Englisch - English
  • Tschechisch - Česká republika

 

Skanzen Finsterau

Schanzer-Häusl

Šumavský dům tam i tady

Das Schanzerhäusl

Také pro tento dům s názvem Schanzer-Häusl se skanzen Finsterau stal bezpečným domovem.
Dům šumavského typu se dříve vyskytoval na různých místech uvnitř Bavorského lesa a ve vyšších polohách Šumavy. Přestože se do drsného podnebí hodí lépe než všechny ostatní typy, v Bavorském lese v podstatě přestal existovat, až na několik památkově chráněných výjimek. Ostatní domy podlehly hnilobě, přestavbě či demolici.

Charakteristická je přesahující valbová střecha pokrytá šindeli.
Pod střechou se nachází obydlí, dobytčí stáj a seník. Balkon u štítu je chráněný před větrem, připojeno je vysoké loubí.

Ve skanzenu Finsterau dostal dům jméno Schanzer-Häusl, podle svých původních majitelů. Nachází se tu stará černá kuchyně s cihlovou pecí a otevřeným sporákem. V jizbě jsou kachlová kamna s plotnou a sezením.

Půdorys s dominantní světnicí a roubená střecha jsou pro lidovou architekturu Bavorského lesa skutečně charakteristické, podobně jako je tomu u domů alpského typu
v bavorské oblasti Alp, která se táhne od Jižního Tyrolska přes Západní Rakousko až k Horním Bavorám. Výše uvedený typ domu patří i do oblasti Šumavy, kde v podobných staveních bydleli čeští i němečtí rolníci. Má-li dům plochou střechu pokrytou alpskými šindeli, říká se mu v Bavorském lese „Waldlerhaus“. U strmé střechy s valbičkami, pokrytou slámou či bitými šindeli se jedná o tzv. šumavský dům (Böhmerwaldhaus).

 

Postaveno mezi lety 1826 a 1840. V Riedelsbachu u Neureichenau obydleno do roku 1963. Dokumentace a demontace 2000, znovupostavení a rekonstrukce valbičkové střechy 2006-2007

 

EULeaderRekonstrukci domu Schanzerl-Häusl podpořila Evropská unie v rámci partnerství LEADER+ a dále Stát Bavorsko z prostředků Bavorského kulturního fondu.


Upozornění k použití cookies na našich internetových stránkách

Naše webová stránka používá cookies, aby byl uživatelský zážitek pokud možná co nejpříjemnější. Jejich pomocí nezískáváme žádné osobní údaje, ani vaše údaje nepředáváme třetím osobám.