• Deutsch - German
  • Englisch - English
  • Tschechisch - Česká republika

 

Skanzen Finsterau

Petzihof

Uzavřený čtyřstranný dvůr

Celý dvůr o sedmi domech byl do Finsterau převezen z Pötzerreutu u Röhrnbachu. Jedná se o první památnou stavbu, která byla obnovena naprosto důsledně, a to v každém detailu. Skanzen Finsterau se díky Petzihofu zapsal do dějin muzejnictví.
Petzihof je jeden z posledních velkých statků v Bavorském lese, který se v původním stavu dochoval beze změn.

Petzi-Hof

Když dnes projdete branou, zdá se Vám, že je tu všechno stejné jako před osmdesáti či devadesáti lety. Vpravo stojí nízký a podlouhlý obytný dům. Byl postaven v roce 1818 a od té doby sloužil především k bydlení nájemníků. Z druhé strany brány je pec a výměnek. Ten byl postaven v roce 1847.

Velký obytný dům převyšuje ostatní o jedno poschodí a půl. Kromě světnice je v něm celé přízemí postaveno z kamene, poschodí nad ním je převážně roubené. Západní strana byla postavena z cihel až později a na její omítce vznikla zdobená fasáda. Roubení jizby a nadzemního podlaží pochází z roku 1704.
V domě na severní straně se nachází kravín, kurník a prasečí chlév. Volárna a velký seník stojí na straně východní. Seník byl postaven v roce 1927 a jedná se o nejmladší budovu celého statku. Na jižní fasádě seníku a obytného domu se až k hřebeni střechy pne vinná réva.

K Petzi-Hofu patřily role s půdou vhodnou pro pěstování obilí a rozsáhlé lesy a louky. Hospodář na Petzi-Hofu byl zámožný.

Petzi-Hof

Dokumentace a inventarizace 1983-1986. Demontace a znovupostavení 1985-88. Budova a její vybavení zobrazují stav kolem roku 1930. U seníku je původní pouze vnější plášť, uvnitř se nachází klimatizovaný depozitář a archiv.