• Deutsch - German
  • Englisch - English
  • Tschechisch - Česká republika

 

Skanzen Finsterau

Petzihof

Uzavřený čtyřstranný dvůr

Celý dvůr o sedmi domech byl do Finsterau převezen z Pötzerreutu u Röhrnbachu. Jedná se o první památnou stavbu, která byla obnovena naprosto důsledně, a to v každém detailu. Skanzen Finsterau se díky Petzihofu zapsal do dějin muzejnictví.
Petzihof je jeden z posledních velkých statků v Bavorském lese, který se v původním stavu dochoval beze změn.

Petzi-Hof

Když dnes projdete branou, zdá se Vám, že je tu všechno stejné jako před osmdesáti či devadesáti lety. Vpravo stojí nízký a podlouhlý obytný dům. Byl postaven v roce 1818 a od té doby sloužil především k bydlení nájemníků. Z druhé strany brány je pec a výměnek. Ten byl postaven v roce 1847.

Velký obytný dům převyšuje ostatní o jedno poschodí a půl. Kromě světnice je v něm celé přízemí postaveno z kamene, poschodí nad ním je převážně roubené. Západní strana byla postavena z cihel až později a na její omítce vznikla zdobená fasáda. Roubení jizby a nadzemního podlaží pochází z roku 1704.
V domě na severní straně se nachází kravín, kurník a prasečí chlév. Volárna a velký seník stojí na straně východní. Seník byl postaven v roce 1927 a jedná se o nejmladší budovu celého statku. Na jižní fasádě seníku a obytného domu se až k hřebeni střechy pne vinná réva.

K Petzi-Hofu patřily role s půdou vhodnou pro pěstování obilí a rozsáhlé lesy a louky. Hospodář na Petzi-Hofu byl zámožný.

Petzi-Hof

Dokumentace a inventarizace 1983-1986. Demontace a znovupostavení 1985-88. Budova a její vybavení zobrazují stav kolem roku 1930. U seníku je původní pouze vnější plášť, uvnitř se nachází klimatizovaný depozitář a archiv.


Upozornění k použití cookies na našich internetových stránkách

Naše webová stránka používá cookies, aby byl uživatelský zážitek pokud možná co nejpříjemnější. Jejich pomocí nezískáváme žádné osobní údaje, ani vaše údaje nepředáváme třetím osobám.