• Deutsch - German
  • Englisch - English
  • Tschechisch - Česká republika

 

Skanzen Finsterau

Malý statek z Rumpenstadl

Původně malé hospodářství, naposled chudá chalupa

Das Sachl

V roce 1848 byla v Německu revoluce. Také v Evropě se všude bouřili občané a dělníci. A v malém hospodářství na jihu Bavorského lesa se rekonstruovalo.
Světlá jizba s černým dřevěným stropem má vyryté vročení 1848. Roubené stěny zůstaly staré, ale byla zvětšena okna, aby se do světnice dostalo více světla. V téže době byla pravděpodobně založena i zděná část přízemí a postavena praktická kamna se sezením.
Od jizby byly později odděleny menší místnosti. Všechny uvedené rekonstrukce, opravy a úpravy na jiné účely po sobě zanechaly stopy, z nichž dnes můžeme vyčíst historii domu.

SachlDům se nacházel v obci Röhrnbach, která měla tržní práva. Původně patřil k malému hospodářství a dnes nevíme, proč majitel postupně „rozbil“ své louky a pole na kusy.

V roce 1914 tu ještě zbyl obytný dům se stájí a několik polí a luk, které koupila mladá rodina Grafových. Statek už ale neměl seník a tak si nový majitel přistavil ke svému domu mlat. Střechu udělal strmější, čímž vzniklo více prostoru na ukládání sena. Zařízení domu popisuje trpký osud jeho poslední obyvatelky Karoliny Grafové.

Postaven přibližně 1766, přestavby 1848 a 1914. Přesná výměra včetně odchylek 1980-81, znovu postaven 1981-1984. Originální zařízení podle stavu z roku 1978.