• Deutsch - German
  • Englisch - English
  • Tschechisch - Česká republika

 

Skanzen Finsterau

Kováři z Grattersdorfu

Kravské řetězy a kamnová dvířka, kování pro vozy a pluhy, podkovy pro tažné koně

Dřevěné věci si sedláci většinou vyráběli sami. Když to neuměli, bylo zde dost drobných zemědělců a chalupníků, kteří si rádi přivydělali výrobou hrábí a násad na kosy, šindelováním, pletením košů apod.
Když ale sedláci potřebovali něco ze železa a oceli, byli odkázáni na kováře. Tomu odpovídala i jeho prestiž. Dělal kování pro vozy, pluhy a brány, pro okna i dveře, vyráběl dvířka od kamen, řetězy a také jednoduché zámky. Do jeho péče patřila koňská i volská kopyta a paznehty.

Dorfschmiede

Kovárna pochází z obce Grattersdorf v okrese Deggendorf. Vznikla někdy v 18. století a přibližně v letech 1835-36 byla přestavěna. Nástroje ve své dílně přizpůsoboval kovář požadavkům a možnostem své doby.
Ke kovárně patřilo malé hospodářství. Starou stodolu a seník dnes nahrazuje novostavba pro muzejní kanceláře.

 

Na původním místě rozebrána v roce 1978, znovu postavena v roce 1979. Rekonstrukce proběhla v roce 1990, kdy byl zasazen jírovec a přivezena pec z Bösmaign. Do původních obytných prostor byla v roce 2010 umístěna výstava o vesnickém kovářství