• Deutsch - German
  • Englisch - English
  • Tschechisch - Česká republika

 

Skanzen Finsterau

Žulová stáj, sušárna a pazderna

Typická postranní venkovská stavba

V menších zemědělských usedlostech bylo vše pod jednou střechou: obydlí, výměnek, pec, sklep, stáj, seník, mlat a sýpka.
Větší hospodářství si naopak zakládala na tom, že měla pro každý účel zvláštní budovu. Od 19. století se navíc rolníci snažili spojit všechny stavby tak, aby z nich vznikl jediný dvůr. Ve skanzenu je toho výborným příkladem statek Petzi-Hof. Z podobných dvorů v okrese Freyung-Grafenau pocházejí stavby, které dnes v muzeu stojí samostatně.

GranitstallŽulová stáj z Rosenbergu byla dříve jako kravín a volín součástí čtyřstranného statku. Zajímavá je na této stavbě skutečnost, že jsou všechny její části ze žuly: na stropě jsou masivní žulové desky podepřené silnými kamennými stropnicemi, které spočívají na pečlivě otesaných žulových sloupech.
Od roku 2010 je v žulové stáji umístěna výstava o kamenném stavitelství.

Postaveno 1789, demontáž 1979, znovu postaveno 1982-86


DörrbodenSušárna z obce Lackenhäuser je opatřena jednoduchým mechanismem, který umožňuje vysunout ze stavby na jednoduchou trámovou konstrukci - něco jako šuplíček. Do něj se rozprostřelo mokré či nezralé obilí, které bylo za hezkého počasí vytaženo na slunce.

Roubená stavba z 19. století. Zbourána 1970, znovu postavena 1979Konstrukce pazderny má tři části: roubený prostor pro sušení, jednoduchá zděná kamna a samotnou pazdernu, tedy síň na zpracování lnu. Pazderny stály většinou na kraji vesnic, nebo za statkem. Své oblíbené útočiště v nich proto nacházely milenecké páry.
V pazderně se prováděly dva nejdůležitější úkony: nejprve sušení lněných stonků a poté jejich lámání a česání.

Postaveno v pol. 19. stol., demontáž 1979, nově 1982