• Deutsch - German
  • Englisch - English
  • Tschechisch - Česká republika

 

Skanzen Finsterau

Žulová stáj, sušárna a pazderna

Typická postranní venkovská stavba

V menších zemědělských usedlostech bylo vše pod jednou střechou: obydlí, výměnek, pec, sklep, stáj, seník, mlat a sýpka.
Větší hospodářství si naopak zakládala na tom, že měla pro každý účel zvláštní budovu. Od 19. století se navíc rolníci snažili spojit všechny stavby tak, aby z nich vznikl jediný dvůr. Ve skanzenu je toho výborným příkladem statek Petzi-Hof. Z podobných dvorů v okrese Freyung-Grafenau pocházejí stavby, které dnes v muzeu stojí samostatně.

GranitstallŽulová stáj z Rosenbergu byla dříve jako kravín a volín součástí čtyřstranného statku. Zajímavá je na této stavbě skutečnost, že jsou všechny její části ze žuly: na stropě jsou masivní žulové desky podepřené silnými kamennými stropnicemi, které spočívají na pečlivě otesaných žulových sloupech.
Od roku 2010 je v žulové stáji umístěna výstava o kamenném stavitelství.

Postaveno 1789, demontáž 1979, znovu postaveno 1982-86


DörrbodenSušárna z obce Lackenhäuser je opatřena jednoduchým mechanismem, který umožňuje vysunout ze stavby na jednoduchou trámovou konstrukci - něco jako šuplíček. Do něj se rozprostřelo mokré či nezralé obilí, které bylo za hezkého počasí vytaženo na slunce.

Roubená stavba z 19. století. Zbourána 1970, znovu postavena 1979Konstrukce pazderny má tři části: roubený prostor pro sušení, jednoduchá zděná kamna a samotnou pazdernu, tedy síň na zpracování lnu. Pazderny stály většinou na kraji vesnic, nebo za statkem. Své oblíbené útočiště v nich proto nacházely milenecké páry.
V pazderně se prováděly dva nejdůležitější úkony: nejprve sušení lněných stonků a poté jejich lámání a česání.

Postaveno v pol. 19. stol., demontáž 1979, nově 1982


Upozornění k použití cookies na našich internetových stránkách

Naše webová stránka používá cookies, aby byl uživatelský zážitek pokud možná co nejpříjemnější. Jejich pomocí nezískáváme žádné osobní údaje, ani vaše údaje nepředáváme třetím osobám.