• Deutsch - German
  • Englisch - English
  • Tschechisch - Česká republika

 

Uchovávání

Radost mít

Věci, které do muzea přicházejí „z terénu“, bývají zaprášené, často i velice špinavé. Prvním úkolem je tedy opatrně vysát prach a nečistoty. Věci jako porcelán či smaltované nádobí se řádně myjí. V depozitáři je proto lapač nečistot. Ale někdy se čištění musí zastavit před otázkou: Co je ještě charakteristickým znakem doby a způsobu užívání předmětu a co už je pouhá špína? Na tuto otázku v muzeu odpovídají odborní zaměstnanci.

Textil, dřevo, kůže, provazoví a všechno, co obsahuje organický materiál, se v karanténním prostoru zpracovává proti škůdcům. Zajišťují se uvolněné díly. Při konzervaci se zkrátka dělá vše, co slouží k tomu, aby se z původního stavu nevytratilo nic důležitého. Správce depozitáře zde využívá svých zkušeností a rozhoduje o tom, co je s předměty nutné udělat a koho je třeba povolat.
Každou restauraci provádějí odborní restaurátoři. Rozhodnutí o způsobu a cíli restaurování činí v souladu s odbornou radou ředitel(-ka) muzea či správce sbírek.

S banánovou krabicí uzavřela muzea před mnoha lety zdánlivě nerozlučitelné manželství. V podkrovních a suterénních skladech se i dnes hromadí bedny plné nejrůznějších věcí a skrytých pokladů. K věcem se přidává žloutnoucí papír s informacemi o obsahu krabice.

Ale jde to i jinak. Depozitář Skanzenu Massing je vybaven vysokými průmyslovými regály, na něž se ukládají palety EUR-normy 80x120 cm. Pro menší objekty jsou k dispozici skříně a zásuvky. Je tu jemný a tenký textilní papír a muzejní karton (obojí bez kyselin), dále molton a plátno, tabulky na inventární čísla a spousta dalších nástrojů, které umožňují trvanlivé a praktické skladování.

Ve Skanzenu Finsterau byl v roce 1989 zřízen první depozitář s vysokými regály pro EUR-palety. Zkušeností z Finsterau využívá i Skanzen Massing.
Skanzen Massing v roce 2007 získal za koncepci a rekonstrukci sbírkového depa a jeho příkladný provoz zvláštní cenu v soutěži Bavorská muzejní cena.

.

 

TEXT: Martin Ortmeier | PHOTOS: Josef Lang, Gerhard Nixdorf

Pohled do hlavního depozitáře skanzenu Massing

Skladování postrojů ve speciálních paletách

Keramika v ocelových skříňkách

Upozornění k použití cookies na našich internetových stránkách

Naše webová stránka používá cookies, aby byl uživatelský zážitek pokud možná co nejpříjemnější. Jejich pomocí nezískáváme žádné osobní údaje, ani vaše údaje nepředáváme třetím osobám.